Tilbudet vil ha fokus på temaområder som veiledning og støtte til foreldre, språklig og kulturelt mangfold, arbeid med de yngste barna (0-3 år) og implementering av rammeplan" (Senter for Interkulturell Kommunikasjon http://www.sik.no/article?176).

IKOs barnehagerådgiver er med i kompetanseprogrammets referansegruppe. For mer informasjon og påmelding følg denne lenken.