IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget har i flere år arbeidet med utvikling av materiell i form av kurs og litteratur som omhandler Luther, reformasjonen, luthersk praksis og lære. Det er mange nyttige ressurser for ansatte i trosopplæring og kirkelig undervisning som planlegger tiltak nå i jubileumsåret.

Kurs
Reformasjonsjubileum i kirke og skole er et kurs som arrangeres på IKO 30. mars. Kurset vil gi innsikt om Luther og reformasjonen, og sette fingeren på hva dette betyr for oss i dag, 500 år etter. Det vil bli refleksjoner rundt å markere reformasjonsjubileet både i trosopplæring og kirke-skolesamarbeid, og det blir gitt konkrete tips til flere ulike opplegg som kan tilbys barn fra 7 til 14 år. Mer informasjon om kurset her.

Bøker og faglitteraturmartin-luther-og-oppslaget-pa-kirkedora
Martin Luther og oppslaget på kirkedøra, er navnet på en ny bok for større barn eller voksne.  Boka handler om Luthers liv, men gjengir også noen av de 95 tesene i et språk tilpasset barn. Illustrasjonene er inspirert av bilder fra Luthers samtid og viser på en spennende måte hvordan folk levde på 1500-tallet.

I det religionspedagogiske tidsskriftet Prismet nr. 4/16 er det viet mye plass til Lutherjubileet. Blant annet er det en forskningsartikkel av Per Anders Aas, der han diskuterer hvorvidt dette jubileet har sin plass også utenfor kirken - i skole og samfunn – og hvordan en religionsdidaktisk kan arbeide med det. Dessuten er det refleksjonsartikler om Luthers pedagogiske bidrag og diskusjon av Luthers skrift «Om den kristne frihet». Det avsluttes med praksisartikler med presentasjon av opplegg som den danske folkekirke tilbyr grunnskolene i Danmark i år og presentasjon av «Luther Øre», et opplegg som noen menigheter i Borg bispedømme har hatt i tilknytning til eksisterende trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid.


Tidligere bokutgivelser som også kan være gode ressurser i arbeidet med Luther:
«Hva betyr det?» Luthers katekisme i trosopplæringen. Knut Alfsvåg og Joar Haga har vært redaktører for denne boka i Prismet Bok-serien. Artikkelsamlingen tar for seg Luthers lille katekisme i forhold til dagens trosopplæringsplan, og ser på hvordan innholdet i den nåværende planen for trosopplæring samstemmer eller har endret karakter. Artikkelforfatterne ser også på hvordan arven fra reformatorene kan og bør traderes i Den norske kirke.

Arvegull tar i hovedsak utgangspunkt i Luthers lille katekisme. Denne lille boken brukes til utdeling til dåpsforeldre av menighetene, eller som dåpsgave, og er utgitt på bokmål, nynorsk og nord-samisk.

På leting etter tro – dannelsesreiser for ungdom er et «Trosopplæring i praksis»-hefte som tar for seg en metodikk for ungdom (15+) formulert som en dannelsesreise. Opplegget går ut på planlegging og gjennomføring av en fysisk reise (for eksempel til Luthersteder i Tyskland) og en indre reise for refleksjon knyttet til spørsmål om tro, tvil, liv og mening.