IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden 2001 årlig delt ut Trosopplæringsprisen, tidligere Dåpsopplæringsprisen, til menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Med prisen ønsker IKO og samarbeidspartnerne å fremheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.

Blant forslag fra hele landet, har årets jury valgt å nominere disse tre tiltakene til Trosopplæringsprisen 2017: Påskemusikalen i Sandtorg menighet, Nattkirke på Tjøme og Familiedag i Ytrebygda kirke.

Påskemusikalen
Sandtorg menighet i Harstad sitt trosopplæringstiltak Påskemusikalen er for alle barn i 5. og 6. klasse. Tiltaket har eksistert i ti år. Deltakerne blir kjent med kirkerommet og møter påskens fortelling gjennom åtte samlinger. Samlingene gir kjennskap til bønn på ulike måter, til lokal kirkekunst, til korset som symbol og til dåp og nattverd. Trosopplæringen skjer på denne måten i rammen av et musikalarbeid. Barna har valgt mellom ulike grupper med sang, dans, drama, foto/video og band/teknikk. Gruppeledere er i hovedsak tidligere deltakere i 7. og 8. klasse og er kurset i forkant. Slik favner tiltaket i praksis fire årstrinn. Ansatte koordinerer samlingene og frivillige legger til rette for gjennomføringen. Arbeidet munner ut i en musikalgudstjeneste.

Nattkirke
En fredag i måneden samles 20 - 50 ungdommer mellom 15 og 18 år til Nattkirke på Tjøme i Vestfold. Nattkirke inviterer ungdommene til kafé, spill, samtaler, lystenning og forbønn i det 150 år gamle kirkerommet. Installasjoner og musikk fanger opp kveldens tema, som blant andre har vært ventetid, boble og prestasjon. Det skal være rom for flere spørsmål enn svar, og rom for å sette egne ord på troen sin. Nattkirke søker å ta ungdoms ønsker og tro på alvor og er et resultat av dialog med 15-20 ungdommer i en «drudlegruppe». Gruppa har bestått av ungdommer med og uten tidligere tilknytning til kirken. Dialogarbeidet ble satt i gang gjennom prosjektet Luther Øre. I dag står Nattkirke på egne ben, og det jobbes stadig med å utvikle konseptet.

Familiedag i Ytrebygda
I Ytrebygda i Bergen er Familiedag et lavterskeltilbud til familier i en ung menighet. Annenhver torsdag samles familiene til middag og en felles samling. Deretter grupperes deltakerne i alderstilpassede tiltak. Gjennom denne organiseringen av ulike trosopplæringstiltak favner man mange familier på samme dag, og staben samler ressursene sine i stedet for å spre dem på flere kvelder. Familiedag ønsker å lære barna troshandlinger og å være et første steg inn i kirken for familiene. Gjennom en godt planlagt PR-strategi rekrutterer menigheten bredt. Egen logo, sang og t-skjorte samler deltakerne og gjør dagen kjent i nærmiljøet. Familiedag er utarbeidet i samarbeid med KFUK-KFUM Fana.

Utdeling
Vinneren blir offentliggjort på Trosopplæringskonferansen tirsdag 17. oktober foran ca. 1 400 medarbeidere fra menigheter i hele Norge. Konferansen arrangeres på The Qube på Gardermoen. Prisen består av et bidrag på 50 000 kroner og et kunstverk av kunstneren Helge Bøe. Trosopplæringsprisen deles ut av IKO – Kirkelig pedagogisk senter sammen med KA og Kirkerådet.