IKO inviterer til kurs sammen med Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Sør-Hålogaland stiftlag. Sammen har de planlagt to dager med kurs i Rønvik kirke.

Har jobbet for kurs til Bodø

Kateket i Rønvik kirke, Linn Marit Daljord, er også leder for Sør-Hålogaland stiftslag, og har lenge jobbet for å få flere kurs til Bodø og Nord-Norge.

- Vi har veldig dyktige ansatte her i bispedømmet, som er flinke til å dele erfaringer. Det vi trenger nå, er faglig påfyll, sier Daljord.

Hun har lenge ønsket å få IKO-kurs opp til Bodø, slik at flere av de som jobber i kirker i området kan få reise på kurs sammen, og få nye impulser sammen.

- Nå blir det ofte slik at én eller to reiser sørover på kurs. Og det er bra det og, men jeg tror vi vil få mye mer ut av å jobbe på kursene sammen, sier hun.

Ikke minst tror hun det er viktig at faglige kurs blir arrangert flere steder i landet, hvor kan bli satt inn i ulike kontekster.

- I forhold til kirke-skole-samarbeid for eksempel, så får vi med oss debattene som skjer nasjonalt, men situasjonen er ikke nødvendigvis den samme her, forteller kateketen.

Hun tror det er viktig å drøfte kirkelige utfordringer på et faglig nivå i den rette konteksten.

- Derfor gleder jeg meg veldig til å arrangere kurs sammen med IKO i Bodø.  

 

To dager med kurs

I januar vil det være to forskjellige kurs på to dager i Rønvik kirke i Bodø. Kursene er lagt på to dager rett etter hverandre, slik at de som må reise litt lengre for å komme på kurs, kan få med seg begge på samme reise. Men det er også mulig å bare gå på ett av dem.

11. januar arrangerer IKO et kurs om muligheter og utfordringer ved å bruke Bibelen i trosopplæring.

Bibelen inneholder mange tekster om det å være menneske, og kurset vektlegger arbeid med kjernetekstene fra GT i trosopplæringsplanen. Her er tekstene hentet fra Salmene og første og andre Mosebok, og løfter fram menneskelig erfaring som tolkningsnøkkel.

Dette kurset retter seg mot alle som arbeider med trosopplæring, og særlig de som arbeider med tweens og ungdommer.

Kurset har fått støtte av Opplysningsvesenets fond og koster derfor bare 300 kroner. Det er et heldagskurs, og inkluderer lunsj.

Les programmet og meld deg på kurset her

Dag to i Bodø vil ta for seg samarbeidet mellom kirke og skole i dagens samfunn.

Er det fortsatt plass for skolegudstjeneste i et livssynsåpent samfunn? Og hvordan får vi til en god kommunikasjon mellom kirke, hjem og skole?

Kurset ønsker å gi en hjelp til å navigere i et krevende landskap. I løpet av dagen vil du få en ryddig oversikt over gjeldende lover og rammer, og få delta i prinsipielle vurderinger.

Les programmet og meld deg på kurset her

Begge kursene er praksisnære kurs med foredrag, casearbeid og erfaringsutveksling, som passer for alle som jobber med undervisning for barn og unge.

Stolt av kirken sin

Kursene vil foregå i kirken hvor Daljord til vanlig jobber, en kirke hun snakker varmt om.

- Vi feirer at kirken er 20 år denne høsten, sier hun.

Den ganske nye kirken er den største arbeidskirken i Bodø, og kan romme godt over 500 gjester i kirkerommet.

Kursene vil holdes i «storrommet» i kjelleren, hvor det er god plass til deltakerne.

Hvem hun håper kommer

Daljord håper mange fra området vil ta turen på ett eller begge kursene. Hun håper et felles påfyll av kunnskap vil styrke det allerede gode samarbeidet de har i bispedømmet.

Kursene er åpne for alle.

Dessuten håper hun folk fra hele landet benytter anledningen til å komme på kurs i Nord-Norges hovedstad.

Torsdag kveld legges det også opp til kulturelt program i kirken.

Daljord har allerede lagt planer for flere slike IKO-kurs i Bodø fremover.