På bildet: Jiwan Subedi, politisk rådgiver for EU i Nepal med tilknytning til HimalPartner, er i Oslo i forbindelse med misjonsUKA i Oslo bispedømme. Her sammen med Birgit Solbakken fra Stefanusalliansen.

Kurset MisjoNært eller nokså fjernt …? ble til i samarbeid mellom IKO, Oslo bispedømme og SMMO (Samarbeid menighet og misjon i Oslo), og i forbindelse med misjonsUKA i Oslo bispedømme.
- Målet med kurset er å dyktiggjøre, konkretisere og inspirere til å ta misjonsdimensjonen inn i trosopplæringen og også å reflektere over temaer som kan være aktuelle i samarbeidet mellom kirke og skole, sier Turid Skorpe Lannem. Hun er rådgiver for  misjon og globalt kirkeliv ved Oslo bispedømmekontor.

Trosopplæring
Misjon er en av de sentrale «dimensjonene» i Den norske kirkes trosopplæringsplan Gud gir - vi deler.
– Men misjon er mer enn en dimensjon, misjon handler om kirkens identitet, sier Lannem. I løpet av en innholdsmettet dag fikk deltakerne en historisk gjennomgang av misjonsforståelsen i den protestantiske tradisjonen, et tilbakeblikk på Hans Nielsen Hauge som gründer, misjonær og trosfrihetsforkjemper og et innblikk i kirkenes situasjon i Nepal. De deltok også i et rollespill om trosfrihet, som en måte å aktualisere tema knyttet til misjon for barn og unge på i dag. 

Praksiser
– Det viser seg at mange som arbeider med trosopplæring etterlyser tenkning og praksiser rundt tema misjon, forteller rådgiver i kirkelig underviser på IKO, Eldbjørg L. Ekre.
– Vi ønsker å gjøre misjon konkret og begripelig i arbeidet med barn og unge. IKO deler Dnk sin visjon om å være en misjonerende kirke. Derfor var det naturlig å takke ja til invitasjonen om å delta i dette samarbeidet, fortsetter Ekre.

IKO planlegger å fortsette å arrangere et årlig kurs i forbindelse med misjonsUKA i Oslo bispedømme. Det vil variere fra år til år hvilken misjonsorganisasjon som er samarbeidspartner. På den måten vil tema og praksiser kunne bli belyst på ulike måter.