Turnévirksomheten har holdt på med samme trøkk som normalt denne høsten, og det er takket være menighetene som har lagt til rette og hjulpet oss å gjennomføre trygge, gode forestillinger. Her forteller noen menigheter om sine erfaringer.

Kongsberg

I slutten av oktober hadde Kongsberg kirke besøk av «Kirkerottene og Viggo i Tårnet». I kirkebenkene satt det 100 spente publikummere.  Dette er Kongsberg kirke sitt fjerde besøk av Kirkerottene, og denne gangen ble det litt annerledes på grunn av restriksjonene rundt smittevern.

Kongsberg kirke er heldige og har et stort og flott kirkerom. Det gjorde at det fint kunne gjennomføres forestilling med smittevernregler overholdt.

- Ved årets Kirkerotte-forestilling var den største «endringen» plasseringen av barna. Mens foreldrene har hatt plass i benkene. Denne gangen ble barna sittende i benkene sammen med foreldrene sin, i stedet for å sitte på matter/kortrapper rett for an scenen. Det forteller Helene Mohaug Simonsen, menighetspedagog i Kongsberg og Jondalen.

Til vanlig pleier kirken i Kongsberg å ha åpen invitasjon, alle som vil kan få komme på teater med Kirkerottene. I år ble det heller et lukket arrangement for 4- og 5-åringene i menighetene sammen med familie.  

- Alle som kom måtte melde seg på i forkant, slik at vi fikk kontaktinformasjon og en oversikt over hvor mange som kom, sier Simonsen.

De økte bemanningen i kirken under forestilling. Slik kunne de ta imot og vise plass til publikum etter hvert som de ankom kirken, og slik passet de på at folk ikke satt for tett. I tillegg hadde de filmkamera og storskjerm, slik at de som satt i benkene fikk med seg alt som skjedde på scenen.

Tilbakemeldingene fra publikum har vært gode, selv om de avlyste måltidet som pleier å være i etterkant av forestillingen.

- Vi opplever Covid-19 situasjonen utfordrende, men også lærerikt. Vi har måttet gå gjennom rutinene våre og har valgt å fokusere på at publikum skal oppleve at det er trygt å komme i kirken, sier Simonsen.

Uranienborg

Da Kirkerottene besøkte Uranienborg kirke i Oslo var kirkerommet rigget klart med stoler i forkant av kirkebenkene til alle de påmeldte deltakerne, med god nok avstand mellom familiene.

Rottefesten i etterkant an forestillingen måtte utebli, men det var fortsatt en god gjeng som fikk komme og se på Kirkerottene.

- Publikum var veldig fornøyd med at det var mulig å gjennomføre forestillinger i disse tider, sier Mats A. Garte, trosopplæringsleder i Uranienborg.

De ansatte i kirken kjente likevel på utfordringene, spesielt når det gjaldt å finne en balanse der man kan snakke med de familiene som man ikke kjenner fra før av, med tanke på smittevernhensyn.

- Når det kommer til teateret så syntes vi det var veldig fint at teamet fra Kirkerottene hadde med seg alt av nødvendig utstyr. De var profesjonelle og var veldig gode til å spille på lag med oss fra ansatte for å gjøre det til en best mulig opplevelse for alle familiene som kom og så på, sier Garte.

 

Konsmo og Laudal kirke

På turen til Agder i høst besøkte rottene blant annet Konsmo kirke og Laudal kyrkje. Laudal hadde besøk av rottene for første gang!

I konsmo kirke fikk de gjennomført omtrent som tidligere, men det krevde flere frivillige for å registrere publikum ved ankomst, da de valgte å ha oppmøte framfor forhåndspåmelding. I fungerte det godt med forhåndspåmelding fra barnehagene.

Antibac stod klart for alle gjestene, og de fikk satt seg på annenhver benkerad i kirkerommet.

- Teateret er i utgangspunktet et viktig arrangement for våre menigheter. Kanskje særlig viktig at det kunne gjennomføres i år, både for store og små, sier Ingunn Birkedal, i Konsmo og Grindheim sokn.

Sokneprest Arild Vidar Knutsen forteller at barna og voksne var strålende fornøyd med teateret og ønsker besøk igjen.

De sier de er heldige og at i skrivende stund er det lavt smittetall i området.  

- På en liten plass, er vi heller ikke «bortskjemt» med for mye kultur arrangementer og av den grunn blir det nok lagt mer merke til enn på en større plass der tilbudet er større.

 

Søm kirke

De ansatte hadde fått litt erfaring med smitteverntiltak da det var tid for Kirkerotte-forestilling i Søm kirke i Randesund, og de fikk fylt opp med så mange som det var lov til å samle.

- Vi hadde lagt ut billettene til forhåndssalg med VIPPS, slik at vi hadde navnelister med navn på minst en person per kjøp. Ved registrering førte vi opp mobilnummer på vedkommende, forteller Ellen Sandvik, kateket i Randesund menighet.

Antibac stod klar ved inngangen, og publikum ble ledet inn i kirken og til sine plasser.

- Tilbakemeldingene fra publikum har så langt bare vært positive! Vi har ikke hørt noe om smitteverntiltakene våre, og det tar vi som et godt tegn på at det har fungert bra, legger Sandvik til.

Les mer om Kirkerotteteater her

Les om Covid-19-reglene ved oppsetting av Kirkerotteteater her