Anne Birgitta Langmoen Kvelland har takket ja til stillingen som direktør på IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS. Hun tiltrer etter sommeren, 9. august. Hun er ansatt i en åremålsstilling som avsluttes ved utgangen av 2026.

Kvelland er utdannet teolog fra MF og har i tillegg utdanning i pedagogiske fag og veiledning. Hun tar nå et masterprogram i Samspill og ledelse ved BI. Hennes forrige jobb var som generalsekretær i Normisjon hvor hun også har vært internasjonal leder og personalleder. Tidligere har hun jobbet innen undervisning blant annet som høgskolelektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate. Hun har også vært daglig leder for Kirkens SOS i Agder. 

– Jeg gleder meg til å ta fatt og være med og virkeliggjøre IKOs visjon om å skape rom for kristen tro, håp og undring!, sier Kvelland.

Kvelland er en motiverende, løsningsorientert og handlekraftig leder med faglig bredde og med fokus på nytenkning. Hun er født 2. desember 1959, er gift og har tre barn.

– Me er glade for at Anne Birgitta L. Kvelland blir ny direktør i IKO. Ho har god kjennskap til Den norske kirke og brei erfaring frå Normisjon. Gjennom arbeideidet som generalsekretær i Normisjon, har ho eit kontaktnett som me håpar kan vera med å gje IKO enno fleire samarbeidspartnarar framover. I tillegg har ho ein fagleg tyngde som er viktig for IKO som ein seriøs aktør i arbeidet med å skape rom for kristen tru, håp og undring. Me ber om Herrens velsigning over Anne Birgitta og arbeidet hennar i IKO i åra som kjem, sier styreleder i IKO, Ludvig Bjerkreim.

Foto: Inga Lill Nyvoll