For mentor

Mentors utlegg
IKO refunderer kostnader for utgifter ved mentoroppdrag.
Reiseregningen med bilag skal sendes IKO snarest mulig etter at reisen er foretatt, senest innen 1. juli for vårhalvåret og 31. januar for høsthalvåret.

Reiseregninger som blir innlevert senere enn dette vil ikke bli refundert uten videre.

Last ned skjema for refusjon her.

Skjema returneres signert til IKO per e-post eller post: IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Postboks 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo