Intro SKOLEKLAR Nyhet

Opplysningshefte for foreldre til barn som begynner på skolen 2. utg.

 

Dette magasinet er et fint utdelingsprodukt rettet mot foreldre til skoleklare barn. I bladet ser vi nærmere på ulike perspektiver i livet for barn i tidlig skolealder. Vi har snakket med en familiepsykolog, en prest og barna i barnehagen. Hvilke forventninger er det til denne overgangen i livet? Vi har også sett nærmere på hvilke bøker denne aldersgruppen liker, hvordan første skoledag kan være, og vi har vært med på Førsteklasses gudstjenester. 

Bladet er et lettlest og allment opplysningshefte for foreldrene til barn som skal begynne eller nettopp har begynt, på skolen.

1kirketrapp_logo  kr 20,- ved kjøp av ti eller flere.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Annbjørg Dalland (red)
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 20
Utgivelsesår 2021


Intro til førskoleforeldre

Opplysningshefte for foreldre til 4- til 6-åringer

45,-

Intro Til dåpsforeldre

Opplysningshefte for dåpsforeldre

45,-