Tap, håp, dialog

Arbeid med elevers taps- og sorgopplevelser. Internasjonal diakoni og religionsdialog

 
Samarbeidet mellom kirke og skole har endret seg mye gjennom tidene. Fra den tid da kirkelig trosopplæring nærmest ble drevet i og av skolen, til i dag der kirkens rolle i samarbeidet først og fremst er å være en ressurs for skolens arbeid med ulike tema. Derfor får samarbeidet stadig nye former og nytt innhold.
 
I denne boken drøftes bl.a.:
  • Er det rom i skolen for at barn og unge bakser med evige spørsmål og meningen med livet?
  • Hvordan kan religionsdialogen inngå i samarbeidet?
  • Hvordan kan man arbeide med elevers taps- og sorgopplevelser?
  • Hvordan kan elever bidra i internasjonalt solidaritetsarbeid?
Boken inneholder bidrag fra Anne Anita Lillebø, Steinar Ims, Olav Rønneberg, Tore Johan Øvstebø og Asle Kristiansen. Kristin Gunleiksrud er redaktør for boken og har skrevet innledningskapittelet.
 
 
Lagerbeholdning 73
Forfatter Kristin Gunleiksrud (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 192
Utgivelsesår 2012
ISBN 9788282490580


Kirken og den kulturelle skolesekken

Kirkene sitter på mange kunst- og kulturskatter. Hvordan kan barna bli kjent med disse?

279,-

Når krisen rammer

Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage?

279,-