Fra babysang til skolestart

Helhetlig trosopplæring 0-6 år

 

Boka presenterer en modell for hvordan menigheten kan utarbeide en helhetlig plan for trosopplæring fra fødsel og fram til skolestart. Modellen skal være et godt verktøy for refleksjon og lokale tilpasninger. Bokas planverktøy viser hvordan menighetens breddetiltak kan plasseres i en årssyklus, og være i samspill både med hjemmet og det kontinuerlige trosopplæringsarbeidet på stedet.

I denne artikelsamlingen har mange bidratt med sine erfaringer og stemmer – både mer teoretiske innspill, refleksjoner over teori og praksis, og konkrete forslag og ideer til praksis. Boka inngår i serien Trosopplæring i praksis.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Jorunn Blindheim (red.)
Målform Bokmål
Antall sider 128
Utgivelsesår 2013
ISBN 9788282491075


Gynge lite grann (CD)

Babysang og småbarnstrall

199,-

Gynge lite grann Hefte

Babysang som trosopplæring

279,-

En ring av gull (CD)

26 småbarnsanger, rim og regler

199,-