Fellesskap og organisering Prismetbok

De frivilliges rolle i trosopplæringen

 

Denne boka drøfter de frivilliges rolle i trosopplæringen ut fra tre ståsteder. Først stiller vi spørsmål om hvordan vi forstår begrepene frivillighet og fellesskap. Dernest undersøker vi hvilke virkemidler kirken tar i bruk for å styrke den ubetalte innsatsen i trosopplæringen, før vi til slutt drøfter hvordan menighetene selv håndterer «frivilligheten». Analysene tar for seg fire trosopplæringsaktiviteter – Lys Våken, søndagsskolen, ungdomsarbeidet og konfirmantleir – i seks forskjellige menigheter. 

Boka henvender seg til alle som er interessert i trosopplæringen i Den norske kirke generelt og frivillig innsats spesielt.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Kjetil Fretheim (red), Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad
Målform Bokmål
Antall sider 156
Utgivelsesår 2017
ISBN 9788282492737