Forkynnelse for barn og voksne. Prismetbok Nyhet

 

Boken er basert på observasjoner av sju slike gudstjenester i Den norske kirke, samt intervjuer med både predikanter og gudstjenestedeltakere. I analysene benyttes det både teologiske, retoriske, homiletiske og sosio-kulturelle og teatervitenskapelige teorier.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Tone S. Kaufman m.fl.
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 268
Utgivelsesår 2021
ISBN 9788282492829