Prismet bok

Sorter etter: Nyeste  ProduktnavnReligiøsitet fra barndom til voksen

Tretten livshistorier om tro og livstolkning

379,-

Byggekloss-spiritualitet? Prismetbok

En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring

379,-

Sang for livet! Prismetbok

Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring

150,-

379,00

Fellesskap og organisering Prismetbok

De frivilliges rolle i trosopplæringen

100,-

379,00

Beskytt øyeblikket mitt Prismetbok

Om hvordan kirke og foreldre kan bidra til å ivareta de minste barnas behov for omsorg.

100,-

379,00

Gudstjenester med konfirmanter Prismetbok

En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde

150,-

379,00

Hva betyr det? Prismetbok

Luthers katekisme i trosopplæringen

359,-

Trosopplæring for alle? Prismetbok

Læring, tro og sårbare unge

100,-

359,00

Barnet i trosopplæringen

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

258,-