Barnet i trosopplæringen

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

 
I denne artikkelsamlingen drøfter bidragsyterne, fra både akademisk og kirkelig ståsted, hva trosopplæring i Den norske kirke kan være. Artiklene gir et bidrag i den religionspedagogiske debatten, og kan stimulere til videre debatt innenfor feltet barneteologi.
Boka er særlig aktuell for dem som er engasjert i trosopplæring for barn og unge, men bør også være interessant for alle som er opptatt av barns teologi, spiritualitet og livssyn.
 
Redaktøren av boka, Sturla Sagberg (f. 1951), er dr. theol og førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning. Han har tidligere skrevet Lærer og menneske. Å være ekte i møte med religiøs tro (Unipub forlag 2006).
Øvrige bidragsytere er Marianne Bergsjø Gammelsæter, Elisabeth Tveito Johnsen, Sturla Sagberg,Tormod Sikkeland, Vigdis Aanderaa Aakre, Rune Øystese, Elaine Champagne, Sven Hartman, Astri Ramsfjell og Odd Ketil Sæbø.
 
 
Lagerbeholdning 6
Forfatter Sturla Sagberg
Målform Bokmål
Antall sider 184
Utgivelsesår 2008
ISBN 9788271128654


Barn trenger håp

Dimensjoner av håp i barns hverdag

229,-

Livstolkning og livsmestring

Hvordan tolker barn den verden de møter?

229,-

Barnekultur og gudstjenestekultur

Hvordan oppdager barn kirkens rom

229,-