Hva betyr det? Prismetbok

Luthers katekisme i trosopplæringen

 

Hva vil det si å være evangelisk-luthersk i vår tid? Forfatterne i denne boka reflekterer, med utgangspunkt i Luthers lille katekisme, over hvordan arven fra reformatorene kan og bør videreformidles i Den norske kirkes trosopplæring.

Tradisjonelt har katekismen stått sentralt i luthersk trosformidling. I dag kan vi ikke legge Luthers pedagogikk til grunn for trosopplæringen, som om ingenting har skjedd på snart 500 år. Men kan kirken styrke både sin egen identitet og trosformidling, om kritiske perspektiver fra Luthers katekismer blir tatt mer på alvor i dagens trosopplæring? Her tematiseres store spørsmål som liv og død, synd og frelse: Hvordan snakker vi om dette i trosopplæringen?

Bokas artikler er resultat av et forskningsprosjekt i regi av Misjonshøgskolen i Stavanger og utgitt med støtte fra Den norske kirkes trosopplæringsreform.

Innholdsfortegnelse finner du her.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Knut Alfsvåg, Joar Haga (red.) mfl.
Målform Bokmål/nynorsk
Antall sider 216
Utgivelsesår 2013
ISBN 9788282491082


Barnet i trosopplæringen

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn

258,-