IKO-Nytt er et meldingsblad som avspeiler og informerer om hele IKOs virksomhet.
 
IKO-Nytt kommer ut med tre nummer i året og sendes gratis til menigheter, organisasjoner, institusjoner, givere og andre som ønsker å være informert om IKOs arbeid.
 
Du kan bestille gratisabonnement på IKO-Nytt. 
 


Her finner du tidligere versjoner av IKO-nytt