Siden 2009 har IKO kurset over 400 medarbeidere i babysang. IKO ser tiltaket som en viktig start på en systematisk plan for trosopplæring. 
 
Mange av landets menigheter tilbyr i dag babysang hver uke, og flere rapporterer om gode ringvirkninger av arbeidet. Foreldre blir fortrolige med å bruke kirken, og positive erfaringer gir muligheten for at det kan etableres et godt forhold til menigheten. Babysangen kan i tillegg åpne opp for involvering og samarbeid om trosopplæring når barna vokser til. 
 
Fellesskap
I babysangen møtes foreldre i en samværsform som legger til rette for involvering. I denne formen dekkes også noe av både barnas og foreldrenes behov for fellesskap.
 
I dette felllesskapet får foreldre og barn mulighet til å praktisere tro gjennom å synge kristne sanger og delta i bønner og andre trospraksiser, og i tillegg læres det sanger og regler knyttet til den allmenne tradisjonen.
 
Opplæringen skjer i et felleskap hvor foreldrene er i samme livssituasjon. Kirken kan her bli et sosialt samlingspunkt i lokalmiljøet, og gi et utgangspunkt for nettverk som kan få betydning for barnea i oppveksten. 
 
Når foreldre over en lengre periode synger kristne sanger og bønner i kirken, er det grunn til å tro å at slike "hellige vaner" kan bli etablert også hjemme. Babysangen handler om å gi foreldre rom til å stoppe opp og ta seg tid til å være sammen med barnet, og å lytte, se og være tilstede. Det er menighetens særlige bidrag i trosopplæringen for de aller minste å peke på viktigheten å gjøre dette. 
 
Musikk
CDen Gynge litte grann har 39 sanger tilpasset Babysangopplegg. Den fungerer også godt som lytte-CD i hjemmet.
Oppfølgeren Gynge mer, kom i 2016, med mange nyskrevne sanger til bruk i dette arbeidet. Nå er det også utgitt et hefte med samtlige sanger.
 
Mánázii er en CD med 25 barnesanger på nordsamisk som også er tilpasset Babysang. Begge disse CDene kan kjøpes i IKOs nettbutikk.
 
 
Ressurser
Her kan du laste ned:
 

 

Les mer om Babysang som trosopplæring i metodeheftet Gynge lite grann som ble utgitt av IKO-Forlaget i 2010.