Å begynne på skolen er en stor begivenhet for seksåringen. Skolestart er på mange måter blitt en folkelig overgangsrite som markeres med nye klær, skolesekk og fest i hjemmet.

Kirken kan bidra ved skolestart ved å møte barn og foreldre i samlinger med mål om å styrke barnet og foreldre i forberedelsene til skoletilværelsen. 

Helt førsteklasses
Et viktig mål for denne fasen er å formidle at barna er ”Helt førsteklasses”, skapt av Gud, unike og ulike. Dette er et viktig budskap til både til foreldre og barna som snart skal begynne på skolen. Gjennom forbønn, fortelling, sang og fellesskap gis barn og foreldre en mulighet til å erfare at Gud er nær når barna skal inn i noe nytt og ukjent.

Min kirkebok 6
I tillegg til markering av skolestart ved oppstart av høstsemesteret, anbefaler IKO å invitere til en seksårsklubb eller seksårsskole i tiden rundt påske. Påskefortellingen er særlig sentral når det kristne håpet skal forankres, og det er allerede i flere menigheter etablert tradisjoner for å invitere 6 åringer til samlinger i barnehagens siste semester.

Min kirkebok 6 er tilpasset seksåringens utviklingsnivå, og i denne boken er påskefortellingen det bærende temaet, sammen med bønner og sanger for aldersgruppen. Det er også utviklet et aktivitetshefte, Min kirkebok 6 - gjøre sammen, med oppgaver som passer til boken.


Trosopplæring for seksåringer har potensial til å bygges ut til å foregå over en lengre tidsflate. Barn er motivert for å lære noe nytt, og presset på fritidsaktiviteter er ennå ikke så stort. Kanskje har foreldre også enda tid til å involvere seg i aktiviteter i kirken?

Les mer om trosopplæring for og med seksåringer i metodeboken
Fra babysang til skolestart.