Vår nåværende direktør går av med pensjon og vi søker etter hennes etterfølger. IKO ønsker en direktør som synes det er spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom kristendom, pedagogikk, hjem og samfunn.

Direktøren er ansvarlig for daglig ledelse i IKO i tråd med styrets beslutninger. Direktøren har ansvar for både IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS.

 

Kvalifikasjoner

IKO søker en utadrettet, engasjert og utviklingsorientert direktør som har ledererfaring og er trygg i lederrollen. Du har evne og kraft til å videreutvikle IKO som et sterkt og dynamisk fagmiljø. IKO er en viktig aktør innen trosopplæring og religionspedagogikk. Du har et engasjement for at barn og unge skal oppleve kirke, kristendom og tro som meningsfullt og relevant i eget liv.

Du vil lede en kreativ og engasjert stab med høy kompetanse.

IKO er involvert i mange spennende og utfordrende oppgaver, og vi ønsker en direktør som kan arbeide strategisk og videreutvikle IKO slik at vi fortsatt vil være nyskapende og økonomisk bærekraftige. 

Kandidater må ha solid fagkompetanse innen IKOs fagområder og bør ha god kjennskap til trosopplæring og annet kirkelig undervisningsarbeid. Kandidater bør videre ha bred kontaktflate mot kirke og samfunn. God økonomisk kunnskap og forståelse er en fordel.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Kandidaten må kunne skape fellesskap og trivsel i sitt daglige arbeid i IKOs administrasjon, og ut mot medlemsorganisasjonene. Kandidaten må kunne formidle IKOs arbeid til ulike målgrupper. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er derfor viktig.

Den som ansettes må identifisere seg med IKOs verdigrunnlag og formål. Vi tilbyr lønn etter avtale. IKO har tariffavtale med pensjonsordning gjennom KA. Stillingen er en åremålsstilling på fem år med mulighet for forlengelse.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan stilles til styreleder Ludvig Bjerkreim, mobil 951 89 085, direktør Marianne Uri Øverland, mobil 915 38 351 og vår rekrutteringsrådgiver Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Send inn søknad gjennom annonsen på jobbnorge.no


Om oss

IKO består av IKO-Kirkelig pedagogisk senter og IKO – Forlaget AS og er en sentral aktør innen kirkelig undervisning og religionspedagogisk arbeid. IKO arbeider mot kirke og organisasjoner, hjem og familie, skole og barnehage.

Senteret arrangerer kurs, utvikler materiell og arbeider med forskning og fagutvikling.

Forlaget utvikler og produserer fagbøker og barnebøker basert på teologisk og pedagogisk kompetanse. 

IKO står blant annet bak Dåpsklubben Tripp Trapp, som er en bokklubb for barn 0-15 år, Kirkerottene som er teaterforestillinger med tilhørende materiell for barn i alderen 4-6 år, fagtidsskriftet Prismet og ulike utviklings- og forskningsprosjekt. IKO er medarrangør av Trosopplæringskonferansen, sammen med Kirkerådet, og deler ut Trosopplæringsprisen. Det er til sammen 21 ansatte i IKO.  IKO feiret 75 år i 2020 og holder til i ærverdige lokaler sentralt på St. Hanshaugen i Oslo.

 IKOs visjon: Vi vil skape rom for tro, håp og undring. 

Du kan lese om IKOs strategier og vedtekter her