Priser
Kirkerottene bor på Gjøvik og har med seg en bil med tekniker og utstyr. Fra høsten 2020 koster teaterstykket  kr.19.000,- Når vi får to forestillinger to steder samme dag, vil prisen pr. forestilling være kr. 15 500,- * På turneer deles kostnadene på forestillingene likt mellom kirkene som er med. 
*Reise/diettkostnader etter statens satser kommer i tillegg, og beregnes fra Oslo, Gjøvik og/eller Moss. 

Prisene inkluderer tekniker og alt nødvendig utstyr, tilgang til maler for plakater og billetter, lokal reklamesnuttsamt ferdigtrykket program til utdeling til publikum. Kostnadene går til lønn for tre personer, utarbeiding av manus, innøving av stykkene for to skuespillerteam, opprettelse av nettsida kirkerottene.no, vedlikehold av dukker og teknisk utstyr pluss administrasjonskostnader. NB. Kirkerotteteateret mottar ingen offentlig støtte.

Det kan lønne seg å samarbeide med andre menigheter! Man kan for eksempel samles i en av kirkene i området, sette opp samme dag i ulike kirker, eller la kirkerottene reise på turné noen dager i områder som vi ikke rekker på en dagsreise. Vi har gode erfaringer med salg av billetter til stykket ved inngangen. Vi har sett at f.eks. kr. 50,- per person/ kr. 150,- per familie ikke er til hinder for oppmøte.
 

Kontakt og bestilling
For informasjon om bruken av Kirkerottene i trosopplæringen: Kristian Sandmark
Tlf. 40 46 71 77 E-post: kristian.sandmark@iko.no

For bestilling av teateroppsetning: Audhild Engeland
Tlf. 966 27 063 E-post: audhild.engeland@iko.no

For materiell, ta kontakt med IKOs ordrekontor.
Tlf. 22 59 53 00 E-post: ordre@iko.no