Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud om trosopplæring i hjemmet for barn fra 0 til 15 år. 

  • En bokklubb som bygger på Den norske kirkes trosopplæringsplan
  • Bøker om tro, håp og undring: bibelfortellinger, fortellinger til livstolking og livsmestring, kveldsbønner og bordbønner, bøker om kristen tro og kirkelig praksis, sanger og musikk.

Mange foreldre og faddere synes det er vanskelig å finne gode bøker om kristen tro. Det kan være vanskelig å vurdere kvalitet og innhold i slike bøker, eller det er lite utvalg i bokhandlene der de bor. Dåpsklubben Tripp Trapp kan hjelpe foreldre, faddere og besteforeldre til å gi barna en bred og undrende tilnærming til kristendom og tro.

Gode steder å informere om Dåpsklubben:

  • Dåpssamtale
  • Babysang
  • Barnekor
  • Kirkerottesamling
  • I forbindelse med utdeling av 2-årsbok, 4-årsbok og 6-årsbok
  • Tårnagentsamling

Dåpsklubben Tripp Trapp har gratis informasjonsmateriell som kan bestilles, se nedenfor. Dere kan også laste ned annonser i ulike format både til trykk og digitalt. Disse kan legges på menighetenes nettsider eller i menighetsbladet. Last ned ulike annonser her.

Innmeldingsbrosjyre
Gir informasjon om Dåpsklubben Tripp Trapp og har et eget innmeldingsskjema til utfylling. Den har også oversikt over gratis velkomstgaver. Brosjyren finnes både på bokmål og på nynorsk. 

Brosjyreholder
Til innmeldingsbrosjyrene. Kan stå på et bord eller i en hylle.

Plakat
Med informasjon om Dåpsklubben Tripp Trapp.

Bestill brosjyrer, brosjyreholder eller plakat her. I e-posten kan du opplyse hva og hvor mange du ønsker.

Artikler til menighetsblad eller nettsider
IKO har utarbeidet noen artikler som fritt kan brukes i menighetsblad eller på menighetenes nettsider. Presseartiklene finner du her.